API

I linje med öppna data-direktiv och myndigheters ansvar att tillgängliggöra data i webbtjänstformat så har nu Åtgärder i Vatten lanserat sitt öppna API som kan konsumeras direkt via webbanrop.

Webbtjänsten ska tillgängliggöra information externt från åtgärdsdatabasen för andra system, och den ska innehålla den information som det är känt att andra externa system har behov av. Nättjänsten är utvecklad i form av en ”RESTful WCF Service”. Samtliga metoder som publiceras via nättjänsten ger svar i JSON-format. Ett exempel på anrop kan vara följande där man får listade alla fiskvägar som matats in i systemet sedan 1 juni 2014:

Exempel på API-fråga

Utförligare beskrivning på hur man formulerar anrop hittar ni på följande sida.