Ny karta lanserad

Äntligen har vi lanserat en ny webbkarta, vilken ligger på samma teknik som de kommande integrerade kartorna i systemet. Vi använder oss av javascript vilket är modernare och anpassat till olika plattformat såsom mobiltelefoner och plattor än vår gamla lösning i Silverlight. Kartan (karta i helskärm) visar alla åtgärder &…

Uppdatering av Åtgärder i Vatten

Under torsdagen släppte vi en uppdatering (v. 2.6.2) av Åtgärder i vatten där ett par buggar justerades. Importfunktionen av excellistor med åtgärder fungerar nu igen Platser, och därmed åtgärder och fiskvägar, kan åter kopplas till natura2000-områden Förhoppningsvis kommer de som väntat på att få importera åtgärder nu kunna göra det.

Förvaltningsberättelse 2016 för Åtgärder i Vatten

Nu finns det möjlighet att ladda ned och läsa förvaltningsberättelsen 2016 för Åtgärder i Vatten där man kan läsa lite om vad som skett under året vad det gäller utveckling och dataförsörjning. En hel del statistik och grafer finns till beskådan samt en kortare genomgång av budget och utfall. Förvaltningsberättelse…

Ny webbkarta som visar fiskvägars funktion

Idag lanserar vi en ny webbkarta som visar våra fiskvägar och deras status (skick och funktion). Varje fiskväg kan bedömas kontinuerligt baserat på undersökningar eller observationer och för olika arter. Den senaste bedömningen för varje fiskväg visas upp i kartan där man ser på ikonernas färg vilken bedömning fiskvägen har…

Två länder – én elv – är igång

Nu startar projektet "Två länder - én elv" där man arbetar för att restaurera förutsättningar för lax och öring i Klarälven och Trysilelva. På sikt är målet att Klarälven-Trysilelva-Femundselva ska bli ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara älvsystem. Projektet har sin grund i de resultat och åtgärdsförslag som lyftes…

I vilka län hittar vi flest restaureringsåtgärder, fiskvägar och utrivningar?

Restaureringsåtgärder finns det många olika typer av såsom dammutrivningar, fiskvägar, biotoprestaureringar, flottledsåterställningar, utredningar, fiskutsättningar, och hydrologiska restaureringar. I Åtgärder i Vatten försöker vi samla de flesta även om många äldre åtgärder som finansierats av icke statliga medel till mångt och mycket saknas. Länsstyrelserna har historiskt sett varit ansvariga att registrera dessa åtgärder i…

Hjälp oss bedöma fiskvägar

Fiskvägar som byggs fungerar olika bra för olika arter och vattenflöden. Dessutom behöver fiskvägar underhållas och ibland restaureras då de blir gamla och kanske behöver anpassas efter nya förhållanden. Många fiskvägar kan dessutom ha tagits ur bruk eller raserats av olika orsaker. Därför behövs det en kontinuerlig funktionsbedömning av fiskvägar…

Nyhetsflöde, hur prenumererar jag på det?

Åtgärder i Vatten har sitt nyhetsflöde i RSS-format på samma sätt som många webbtidningar, bloggar, nedladdningstjänster och sociala medier har. Detta kan man prenumerera på och därmed slippa besöka webbplatsen med jämna mellanrum för att bevaka om nya nyheter publicerats. Istället kan man samla många nyhetsflöden på ett och samma…

Manualfilmer nu tillgängliga

Nu finns det manualfilmer för olika moment i systemet Åtgärder i Vatten. Till dags dator är det sju filmer som är uppladdade och de varierar från ett par minuter i längd till ca sex minuter och de täcker områden som att logga in, söka åtgärder och fiskvägar, samt skapa åtgärder…

Manualfilm – Sökning via karta

Den femtem manualfilmen i serigen går igneom hur man söker via vår kartlösning i Åtgärder i Vatten. Denna är byggd i Silverlight vilket har dåligt stöd i webbläsare och nyare plattformar. Den är på väg att bytas ut under året och när det är gjort kommer denna manual att uppdateras.…

ReMiBar – åtgärder för fria vandringsvägar

Vi har gläden att presentera att ReMiBar-projektet har registrerat sina åtgärder i Åtgärder i Vatten. För presentation av detta gigantiska projekt så har man producerat en film på 6 minuter som är både vacker och visar på handlingskraft inom restaurering. Läs gärna mer på Trafikverkets webb 

Ny webbsida lanserad

Idag lanserar vi vår nya webbsida som har ett mer modernt gränssnitt och är läsbar även på skärmar av mindre storlek. Webbsidan kommer att fungera mer som en portal för systemet Åtgärder i Vatten, dess protokoll och manualer, beskrivningar av gränssnitt och APIer, samt även fungera som nyhetsflöde och beskrivningar…

Fiskmarknad 2016

Åtgärder i Vatten var representerade vid året konferens Fiskmarknad 2016. Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering. Konferensen besöktes av intresseorganisationer, återförsäljare av produkter och tjänster, kraftbolag, myndigheter och konsulter. Det arrangerades även en exkursion där anläggningar besökas för uppströms- och nedströmsvandring i…

Extern inloggning och nytt behörighetssystem

Nu har Åtgärder i Vatten uppdaterats vilket bland annat medger att man kan logga in och rapportera/redigera utanför Länsstyrelserna. För att få åtkomst så kontaktar man oss och meddelar vilken länsstyrelse som man samarbetar med. Vi har även uppdaterat behörighetssystemet vilket gör det möjligt att dels slippa logga in varje…