Förvaltningsberättelse 2016 för Åtgärder i Vatten

Nu finns det möjlighet att ladda ned och läsa förvaltningsberättelsen 2016 för Åtgärder i Vatten där man kan läsa lite om vad som skett under året vad det gäller utveckling och dataförsörjning. En hel del statistik och grafer finns till beskådan samt en kortare genomgång av budget och utfall. Förvaltningsberättelse…

I vilka län hittar vi flest restaureringsåtgärder, fiskvägar och utrivningar?

Restaureringsåtgärder finns det många olika typer av såsom dammutrivningar, fiskvägar, biotoprestaureringar, flottledsåterställningar, utredningar, fiskutsättningar, och hydrologiska restaureringar. I Åtgärder i Vatten försöker vi samla de flesta även om många äldre åtgärder som finansierats av icke statliga medel till mångt och mycket saknas. Länsstyrelserna har historiskt sett varit ansvariga att registrera dessa åtgärder i…