Karttjänster

Åtgärderna och fiskvägarna i ÅiV levereras i flera karttjänster. Dels som färdiga mobilanpassade kartor och som kartjänster såsom WMS för att konsumeras i andras kartsystem.

I menyn i foten av sidan finns länkar till karttjänster och webbkartor över åtgärder och fiskvägar. Dessa levereras tillsammans i en tjänst som heter Lst Miljödata tillsammans med geodata från Biotopkarteringsdatabasen med flera.

Följande karta (karta i helskärm) visar alla åtgärder & fiskvägar från ÅiV, vandringshinder från biotopkarteringsdatabasen, dammar från SMHI och skyddade områden och värdefulla vatten från Naturvårdsverket.

På nedanstående karta (karta i helskärm) visas fiskvägar och utrivningar tillsammans med vandringshinder. Kartan kan med fördel användas i mobila plattformar såsom telefoner där kartan kan centreras på aktuell position mha enhetens GPS.

Klickar man på en fiskväg eller utrivning ser man några utvalda attribut och länk till kompletta uppgifter i systemet. I pop-upen finns även länkar för felrapportering/komplettering av fiskväg och vi vill gärna att man kompletterar med bilder. Även en länk för funktionsbedömning av fiskväg finns där. Klickar man på den så skickas man till ett formulär för att fylla i att bedöma fiskvägens funktion.

Man kan även rapportera in saknade fiskvägar eller kompletteringar via kartan genom att högerklicka på kartan eller ett långt tryck på pekskärmar. Då länkas man till ett formulär där man kan mata in uppgifter och bifoga bilder. Kartan fungerar bäst i moderna webbläsare såsom Google Chrome eller Firefox.