Manualfilm – Söka fiskvägar

Här kommer den fjärde manualfilmen som går igenom hur man söker fram fiskvägar och exporterar träfflistor till Excelformat.