Extern inloggning och nytt behörighetssystem

Nu har Åtgärder i Vatten uppdaterats vilket bland annat medger att man kan logga in och rapportera/redigera utanför Länsstyrelserna. För att få åtkomst så kontaktar man oss och meddelar vilken länsstyrelse som man samarbetar med. Vi har även uppdaterat behörighetssystemet vilket gör det möjligt att dels slippa logga in varje gång utan det görs via så kallad Single-Sign-On, samt att man kan få behörighet att ändra i andra läns uppgifter vilket gör det smidigare vid samarbeten över länsgränserna.