Fiskmarknad 2016

Åtgärder i Vatten var representerade vid året konferens Fiskmarknad 2016. Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering. Konferensen besöktes av intresseorganisationer, återförsäljare av produkter och tjänster, kraftbolag, myndigheter och konsulter. Det arrangerades även en exkursion där anläggningar besökas för uppströms- och nedströmsvandring i Piteälven, Lillpiteälven, Åbyälven och Byskeälven.