Förvaltningsberättelse 2016 för Åtgärder i Vatten

Nu finns det möjlighet att ladda ned och läsa förvaltningsberättelsen 2016 för Åtgärder i Vatten där man kan läsa lite om vad som skett under året vad det gäller utveckling och dataförsörjning. En hel del statistik och grafer finns till beskådan samt en kortare genomgång av budget och utfall.

Förvaltningsberättelse 2016