Hjälp oss bedöma fiskvägar

Fiskvägar som byggs fungerar olika bra för olika arter och vattenflöden. Dessutom behöver fiskvägar underhållas och ibland restaureras då de blir gamla och kanske behöver anpassas efter nya förhållanden. Många fiskvägar kan dessutom ha tagits ur bruk eller raserats av olika orsaker. Därför behövs det en kontinuerlig funktionsbedömning av fiskvägar för att vi ska få en överblick över funktion och status av våra fiskvägar.

Att bedöma funktion och status på en fiskväg kan nu alla hjälpa till att göra via vårt formulär för detta. Där är man även välkommen att bifoga bilder för att bättre beskriva funktionen, eller bristen därav.

Formulär för funktionsbedömning

Det kanske är allra smidigast att komma dit via kartan över fiskvägar.

Klickar man på en fiskvägs-ikon får man upp en ruta med länk till funktionsbedömning, eller även komplettering av informationen kring fiskvägen.
Då får man även med rätt ID för vald fiskväg.

När ni skickar in er bedömning hamnar den hos oss för granskning och har vi eventuella frågor kring bedömningen så är det bra om ni lämnar kontaktuppgifter. Ni är högst välkomna att rapportera in funktions- och statusbedömningar samt kompletteringar av information kring befintliga och saknade fiskvägar.