Ny karta lanserad

Äntligen har vi lanserat en ny webbkarta, vilken ligger på samma teknik som de kommande integrerade kartorna i systemet. Vi använder oss av javascript vilket är modernare och anpassat till olika plattformat såsom mobiltelefoner och plattor än vår gamla lösning i Silverlight.

Kartan (karta i helskärm) visar alla åtgärder & fiskvägar från ÅiV, vandringshinder från biotopkarteringsdatabasen, dammar från SMHI och skyddade områden och värdefulla vatten från Naturvårdsverket.

I popup-fönstret för Lst Fiskvägar – Status kan man rapportera in funktionsbedömningar och foton