Email sent!
There has been an error, please check the information you entered and try again.

Öringsvandring – Tabergsån. Vandringshinder med kammartrappa.

Nu på hösten vandrar öringen från Vättern upp i olika tillflöden för att leka. Följande film är tagen vid Hovslätts hembygdsgård utanför Jönköping som är det första vandringshindret i Tabergsån. 1993 byggde man en kammartrappa för att underlätta fiskpassager.

Väldigt få fiskar klarar av hoppet upp för vattenfallet. På platsen finns en fisktrappa som fungerar ganska bra, åtminstone för öring som är en stark simmare. Andra arter som också vandrar upp från Vättern, ex. harr, kommer tyvärr inte förbi här.

Fotograf: Anders Eidborn