Tillgänglighet

Länsstyrelsen har analyserat hur tillgänglig denna webbplats är och beskrivit hur anpassad för tillgänglighet den just nu är på följande sida

Vi jobbar kontinuerligt på att förbättra tillgängligheten och i utvecklingen av det nya Åtgärder i vatten har det som en central del i kravställningen