Två länder – én elv – är igång

Nu startar projektet “Två länder – én elv” där man arbetar för att restaurera förutsättningar för lax och öring i Klarälven och Trysilelva.

På sikt är målet att Klarälven-Trysilelva-Femundselva ska bli ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara älvsystem. Projektet har sin grund i de resultat och åtgärdsförslag som lyftes fram i det tidigare projektet Vänerlaxens fria gång. Ett urval av föreslagna åtgärder ska genomföras för att dels uppnå mål för populationerna av vildfödd Klarälvslax och -öring, dels förbättra tillståndet för de unika miljöer och andra arter som finns i och längs Klarälven och Trysilelva

Vi hoppas på många spännande och effektiva åtgärder i vårt längsta älvsystem.

Läs mer här:

Nu är projektet äntligen igång