Uppdatering av Åtgärder i Vatten

Under torsdagen släppte vi en uppdatering (v. 2.6.2) av Åtgärder i vatten där ett par buggar justerades.

  • Importfunktionen av excellistor med åtgärder fungerar nu igen
  • Platser, och därmed åtgärder och fiskvägar, kan åter kopplas till natura2000-områden

Förhoppningsvis kommer de som väntat på att få importera åtgärder nu kunna göra det.