Registrera data

Som registrerad användare

För att mata in komplett data i systemet behöver man vara registrerad användare.
Använd kontaktformuläret för att ansöka om behörighet till systemet.

Man loggar sedan in i systemet på följande länk.

Massimport

Numera kan man ladda ned mallar för att massimportera Åtgärder av fiskvägstyp och biotopvård, samt funktionsbedömningar av fiskvägar här.

Det finns några begränsningar med dessa, bland annat att man ännu inte kan massimportera bilder och inte riktigt alla attribut, samt ej åtgärder av andra typer än fiskvägar och biotopvård.

Biotopvårdimporten är inte lanserad ännu, men mallen finns klar att börja fylla i.

Mall för import av fiskvägsåtgärder

Mall för funktionsbedömning av fiskvägar

Mall för import av biotopvårdsåtgärder

Som övrig användare

Digitalt

Dock kan man utan inloggning rapportera in fiskvägar och funktionsbedömningar av fiskvägar.

Registrera saknad fiskväg

Registrera funktionsbedömning av fiskväg

Blanketter för utskrift

Vill man skriva ut blanketter eller fylla i elektroniskt i PDF-filer för att sedan skicka dessa in till länsstyrelsen så finns dessa att hämta på blankett-sidan

Inrapporteringarna granskas och eventuellt kompletteras innan de läggs in skarpt i databasen.