Ny rapport om restaurering av vattendrag

Länsstyrelsen i Östergötlands län har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten publicerat en rapport om restaurering av transportbegränsade vattendrag.

Här finns rapporten i sin helhet:

Restaurering av transportbegränsade vattendrag – en introduktion (lansstyrelsen.se)