Nyheter

Ny rapport om restaurering av vattendrag

Länsstyrelsen i Östergötlands län har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten publicerat en rapport om restaurering av transportbegränsade vattendrag.