Om Åtgärder i vatten

Åtgärder i vatten, Sveriges nationella databas över utförda akvatiska restaureringsåtgärder.

I Sverige genomförs årligen ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder i vattenmiljöer. Dessa samlas i systemet Åtgärder i Vatten för att ge en samlad nationell bild av åtgärdsarbetet vars syfte är att skapa en bättre vattenmiljö. Åtgärder i Vatten ska omfatta alla åtgärder som gjorts för att återställa eller på annat sätt kompensera för mänsklig fysisk påverkan på vattendrag, i sjöar och i kustvatten.

Åtgärder i vatten finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna. Systemet förvaltas av Länsstyrelserna och tillhör förvaltningsobjektet ”Vatten och miljömål”.

Åtgärder i vatten genomgick mellan 2020-2021 en uppdatering då databasen omstrukturerades och gränssnittet moderniserades. Anledningen till detta var att göra systemet mer lätthanterligt, både vid inmatning och vid uthämtning av data. Det nya systemet lanserades i januari 2022.